BONAVERI

Bonaveri Shenzhen

Contacts

Li Yong Jun
Johnny Yeh

Email Address
Telephone

T. +86 755 8298 1115

Address

2A Dong Fang Yuan Bo Yuan
1 Zhijao Road
Qiaocheng East Road, Futian
Shenzhen, China

Website
Social Networks

Contacts
Telephone
Email Address

Address
Social Networks